Folkehelseinstituttet

flått

Farlig virus påvist på flått i Rogaland

N0037051 Blood testing vacuettes

Færre fikk HIV i Rogaland i 2015

Foto: Marius A. Haugen

Kusma-smitten brer seg

Bokn. Foto: Alexander Urrang Hauge.

Her blir de nesten eldst i landet