Folkehelseinstituttet

flått

Farlig virus påvist på flått i Rogaland

TVH+
N0037051 Blood testing vacuettes

Færre fikk HIV i Rogaland i 2015

TVH+
Foto: Marius A. Haugen

Kusma-smitten brer seg

TVH+
Bokn. Foto: Alexander Urrang Hauge.

Her blir de nesten eldst i landet

TVH+