Flytkninger

LEDIGE PLASSER: Mottakene i distriktet har 83 ledige plasser. arkivfoto

Ønsker over 500 flere flyktninger