Flyplassutredningen

KJERNEN I DET NYE FLYPLASSUTVALGET: Fra v. Ole Johan Vierdal, Siri Klokkerstuen, Jarle Nilsen (leder), Arne-Christan Mohn og Wictor Juul. Foto: Terje Emil Johannessen

Flyplassutredningen på bordet i februar