Fiskeriminister

Aspaker

Aspaker ynskjer å knyte kontaktar med næringslivet

Aspaker

Imponerte fiskeriministeren