Fiskeoppdrett

Fabrikken til Steinsvik Group i Vietnam skal utvides. Foto: Steinsvik Group

Steinsvik utvider i Vietnam