Fina-svingen

Psykolog Trond Hegglund stiller seg kritisk til botoxbehandling

Økt konkurranse presser ned prisene