Filosofi NM

Filosofitalent: Lektor Halvar Svingseth og IB-elev Jenny Jæger Tjøsvoll som skal delta i andre runde av filosofi-NM.

Til Oslo for å delta i filosofi-NM