Filmforlik

FIKK SVAR: Stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal stilte kulturministeren spørsmål om statens tilskudd til Filmfestivalen i Haugesund i Stortingets spørretime onsdag.

Uenighet om rammene i Filmforliket