Fedmeoperajson

BLE OPERERT: Marielle Bratthammer er så langt fornøyd med slankeoperasjonen, men har en utfordrende hverdag i vente. Foto: PAS.

Fedmeoperasjon ble siste utvei