Fastklemt under bil

sykehus

Alvorlig for mann (82) etter overkjørsel