Fagerheim skole

RYSTET: Jarle Utne-Reitan er ikke veldig glad for mailen fra Vigrid.

Fagerheim foreldre i dialog med politikere

fagerheim_elev2

– Jeg hadde vært en av byens løse fugler