Fabrikken

Huglabutikken på Huglo. Arkivfoto: Privat.

Festival ga flere kunder

Fra Fabrikken 2012. Foto: Malene A. Aasheim.

Fabrikkmusikk i Hardangerfjorden