Europavei

Her er Statens Vegvesens foreslåtte veitraseé mellom Bakka og Solheim.

Her er Vegvesenets forslag til ny E134 traseé