Enslige mindreårige asylsøkere

ordfører karmøy

Kan bli vertskommune for enslige mindreårige flyktninger