Ellen nickelsen

Knut Netland hadde god kontroll på tv-stjernene.

Beredt på britisk turistskip

TVH+