Eli Krokedal

Illustrasjonfoto: Pro Juventute/Flickr Creative Commons

Flyttet til Telemark på grunn av mobbing

TVH+