Eikje

Politioverbetjent Torbjørn Nervik

– Ser ingen annen mulighet