Drukning

I ØLENSVÅG: Dødsulykken skjedde ved Westcons verft, men arbeidet ble utført av underleverandøren AD Offshore.

Vet fortsatt ikke årsak til ulykken

Illustrasjonsfoto: Marius A. Haugen.

Dødsulykke Bømlo – navn frigitt

image_878

Skylt på havet – antas omkommet