Dolby Atmos

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kino blir en helt ny opplevelse

PÅ PUBLIKUMS PREMISSER: Vi ser at det blir lagt stadig mer vekt på komfort, billedkvalitet og lyd, og dette er et steg i den retningen, sier kultursjef Eilif Fjon.

Edda kino kjøper hypermoderne lydanlegg