Dødsulykker

ET KORS FOR HVER DREPTE: Trafikkofrenes dag markeres med et kors for hver drepte trafikant.  Arkivfoto fra 2018.

Åtte rogalendinger kom ikke hjem i fjor

TVH+
Illustrasjonsfoto. Ulykken er ikke representert i statistikken.

Flere drepte i trafikken – Rogaland verst

TVH+
fakler

Ni av oss kom aldri hjem i fjor

TVH+