Det norske oljeselskap

BPs Valhall-felt. Foto: BP.com.

Kjell Inge Røkke med mer olje-shopping

TVH+