Deponi for farlig avfall

visnes

Visnes vurderes som deponi for farlig avfall