Byggestart

Rogfast, Bokn. Mot tunnnelen ved Laupland, retning sør.

20 år med bompenger gjennom Rogfast

TVH+