Brygga 11

Mens Geir Skeies samlede lønnsutgifter er på 5,8 millioner kroner, betaler La Scala bare ut 1,9 millioner kroner til sine ansatte. Foto: YouTube

Geir Skeie slått av «gratisarbeidende» naborestaurant

TVH+
kokk

Vil unngå overtrening i matlaging

TVH+