Bruktbokmesse

KLARE FOR DEN 10. BRUKTBOKMESSEN: Fra venstre Tønnes Tønnesen, Anne-Beth Høyvik fra Haugesund Røde Kors, Eivind Th. Haaland, Harald Østensjø, Knut W. Aanensen, Thorbjørn Haukås, Arne W. Aanensen og Jan Øyvind Fiskaaen.

-Kjøp ei bok – støtt integreringsarbeidet!

TVH+