Border collie

Løssluppent på skytebanen i Sauda

TVH+