Blasfemiparagraf

FOTO: Flickr, creative commons/Christian Cross

Blasfemi tillatt i Norge fra i dag

TVH+