Beredskapsanalysen

Svein Erik Indbjo (Frp).

– For meg er det en gåte at man kan konkludere som man har gjort

TVH+