Bellona

Bellona-grunnlegger Frederic Hauge.

– Viktig at vi ser behovet for havbruk

TVH+