Belegg

Hotell-nedgang

Færre tok inn på hotell i Haugesund

TVH+