Befolkningstall pr 3.kvartal 2015

Illustrasjon: Arkiv

Befolkningstrenden snur på Haugalandet

TVH+