Befolkningstall 2. kvartal 2015

Befolkningsveksten i storregionen er fortsatt størst i Haugesund. Illustrasjonsbilde fra arkivet.

Positiv vekst i stor-regionen

TVH+