Batteridrift

Forsyningsskipet "Viking Energy" er med på den nye incentiv-ordningen til Statoil . Foto: Eidesvik Offshore.

Batteridrift sikret ny toårskontrakt