Barnhager

MÅ EFFEKTIVISERE: Assisterende rådmann og kommunaldirektør Tore Håland og barnehagesjef Elisabeth Nygård, gikk gjennom barnehagekostnadene på Haugesund formannskaps budsjettmøte onsdag. 

Tre Røvær-barn gir merkostnad på 4,2 millioner