Barnevernstjeneste

Modellklarert Illustrasjonsfoto: 
FOTO: SCANPIX

– Bryter med grunnleggende menneskerettigheter

TVH+