Assidiq

Samfunnsdebattantene Nancy Herz og Yousef Assidiq mener stortingsvedtaket er bra, men ser praktiske utfordringer med det.

Skamløs kronikk førte til stortingsvedtak