Armar og bein

stol

Hva gjør Rune med Nina i stolen?