Årets velferdsrederi

Jan Fredrik Meling i Eidesvik. Arkivfoto: Marius A. Haugen.

Her er «Årets velferdsrederi»