Ansatte

Flere fikk i dag oppsigelse ved sykehuset i Haugesund.

Sju får stillingene sine tilbake

Silje Kringlebotten Husebø

Alle de ansatte på bakerste benk