Anniken hauglie

ANNIKEN HAUGLIE hilser på Kjell Åge Kallevik som er primus motor for "Ungjobb" i regi av FKH

Arbeidsministeren i Haugesund: Har med gode nyheter for regionen