Amfibier

HØRINGSFORSLAG: Mattilsynet har sendt forslag om å myke opp forbudet mot hold av reptiler og amfibier. Foto: Creative Commons / Lillian Krona

Kan bli lovlig som kjæledyr