Alkuttmottak

Selskapet Abri Vekst ser på muligheten for å etablere seg på Karmøy. Bildet viser asylsøkere som er bosatt på transittmottaket på Forus.

Tok asylsøkerne med på kafé