Aggregat

Tom Falkeid og John Magne Waka i en av de nye forsyningsanleggene for landstrøm.

Slik skal Aibel spare penger og miljøet