Acergy Viking

Acergy Viking. Foto: Eidesvik.no.

– Ikke konkurransedyktige med norsk besetning