3d vision

Lite eksempel utsnitt frå Trondheim bymodell.

Noregs kanskje største 3D-print-kontrakt til Stord