Vitnepsykolog: – Tid er hukommelsens største utfordring

– Tid er hukommelsens største utfordring, sier sakkyndig psykolog Anne Margrethe Wessel.

Wessel har for retten forklart at hvordan et vitne har observert en hendelse er avgjørende for nøyaktigheten og troverdigheten av forklaringen.

– Hvor pålitelig et vitne er, avhenger av tid til observasjonen, hvor nær den er, og hvor lang tid observasjonen tok, sier Wessel.