Vil styrke Helse Vest med nesten en halv milliard

I kjølvannet av sykehus som har slitt med beredskapen foreslår regjeringen nå en budsjettøkning på 2,5 milliarder til sykehusene for det reviderte statsbudsjettet for 2023. Helse Vest vil få 478,7 millionar kroner mer til budsjettene sine. Dette skriver regjeringen på sine nettsider.

– Dette vil sette sykehusene i bedre stand til å prioritere psykisk helsevern og rask tilgang til helsehjelp. Med denne økningen vil sykehusene også kunne gjennomføre nødvendige investeringer i kompetanse, bygg, IKT og medisinsk utstyr, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Hun påpeker samtidig at det fortsatt vil være bemanningsutfordringer hos sykehusene.

– Regjeringen har fulgt driftssituasjonen ved sykehusene tett etter at vi la fram budsjettet i høst, og ser at det vil være vanskelig å håndtere utfordringene fremover innenfor gjeldende budsjettrammer. Fagfolkene må settes i stand til å tilby pasientene gode og trygge helsetjenester. Derfor vil vi foreslå en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner, sier hun.

I pressemeldingen kommer det frem at dette kommer i tillegg til den varslede pris- og lønnsjusteringen av budsjettet.