Vil bosette 310 flyktninger dette året

Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen mener Haugesund kommune bør bosette 310 flyktninger dette året. Nå er det opp til politikerne å si ja.

Krigen pågår fortsatt i Ukraina, og mange millioner mennesker har måtte flykte fra hjemlandet sitt. Det er også utgangspunktet for at Norge planlegger å bosette 35 000 flyktninger i 2023.  Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har anmodet Haugesund kommune om å bosette 310 av disse. Neste uke behandler formannskapet i Haugesund saken.

– Den store økningen i antall flyktninger det forventes at kommunen skal bosette også i løpet av 2023 vil bety en økning av arbeidsmengde i flere av kommunens tjenester i tiden framover. Så høye bosettingstall vil medføre store konsekvenser og omstilling for flere tjenesteområder i kommunen, heter det i saksfremlegget til kommunedirektøren som ber politikerne si ja til anmodningen.

Saken behandles av formannskapet den 18, januar.