Utslipp i Kvalsvik – badeplassen stengt

En avløpspumpestasjon i Sjelavikvegen nord for Kvalsvik har haverert tirsdag. På grunn av dette har Kvalsvik badeplass blitt midlertidig stengt.

Det skal være fare for utslipp av urensa avløpsvann like nord for moloen på badeplassen. Bakterieinnholdet i badevannet kan være høyt som følge av utslippet, og en risikerer å bli syk om en bader der.

Kommunen jobber med å fikse skaden for å kunen sette pumpestasjonen i drift, men de vet ikke hvor lang tid det vil ta. Først når stasjonen er oppe og går igjen vil de kunne analysere badevannet og forsikre seg om at det er trygt å bade der. Inntil det fraråder de bading i området.