Trafikkulykke på Fitjar

FITJAR: Politiet fikk 17.03 melding om en trafikkulykke ved Raunholm, langs E39. Det skal kun være en bil involvert i ulykken. Det skal dreie seg om lettere personskader.

Publikum har meldt om glatt kjørebane på stedet, og det er trafikale utfordringer.

Nødetatene er på veg ut.